Wykazy czasopism i wydawców

  • Wykaz czasopism z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej wraz z punktacją z dn. 18.12.2019 (Pobierz)
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
  1. Treść Komunikatu (Pobierz)
  2. Załącznik do Komunikatu (Pobierz)
  3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. (Pobierz)
  • Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 26.01.2017. (Pobierz)