Wykazy czasopism i wydawców

Obowiązujące

 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i  sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 1. Treść komunikatu (Pobierz)
 2. Załącznik do komunikatu (Pobierz)
 3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
 4. Wykaz czasopism z dyscypliny nauki o kulturze fizycznej wraz z punktacją (Pobierz)
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r.  w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Pobierz)

Archiwalne

2021

 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 1. Treść komunikatu (Pobierz)
 2. Załącznik do komunikatu (Pobierz)
 3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 1. Treść komunikatu (Pobierz)
 2. Załącznik do komunikatu (Scalony Wykaz czasopism) (Pobierz)
 3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
 4. Wykaz czasopism z dyscypliny nauki o kulturze fizycznej wraz z punktacją (Pobierz)
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 1. Treść komunikatu (Pobierz)
 2. Załącznik do komunikatu (Pobierz)
 3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
 4. Wykaz czasopism z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej wraz z punktacją z dn. 09.02.2021 (Pobierz)

2020

 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. (Pobierz)

2019

 • Wykaz czasopism z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej wraz z punktacją z dn. 18.12.2019 (Pobierz)
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
 1. Treść Komunikatu (Pobierz)
 2. Załącznik do Komunikatu (Pobierz)
 3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. (Pobierz)
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
 1. Treść Komunikatu (Pobierz)
 2. Załącznik do Komunikatu (Pobierz)
 3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. (Pobierz)

2017

 • Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 26.01.2017. (Pobierz)