Propozycje zakupu nowych książek

Pracownicy naukowi AWF mogą zgłaszać propozycje zakupu książek niezbędnych w dydaktyce i pracy naukowej naszej uczelni do Sekcji Gromadzenia (grom@awf.wroc.pl).

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać na adres e-mailowy : grom@awf.wroc.pl

Formularz zgłoszeniowy wydawnictwa importowanego