Źródła oceny publikacji

Ewaluacja 2017-2020

Rozporządzenie MNiSW z dn. 6.03.2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

pobierz

Rozporządzenie MNiSW z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

pobierz

Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

pobierz

Przewodnik po systemie ewaluacji

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

pobierz

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 

pobierz

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Przepisy wprowadzające ustawę. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.    

pobierz

Zasady oceny jednostek naukowych – Rozporządzenia MNiSW

2016 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie  z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych / Dz. U. z dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2154.

pobierz

2014 r.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MNiSW z dnia 5 marca 2014 r.,  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126.

pobierz

2013 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191.

pobierz

2012 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym / Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz. 877.

pobierz

2009 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

pobierz

2007 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

pobierz