Praktyki

Biblioteka prowadzi praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa oraz staże zawodowe dla pracowników bibliotek.

Kontakt:
mgr Ewa Zysek-Nockowska
tel. (71) 347 33 86
e-mail: ewa.zysek-nockowska@awf.wroc.pl