Zarządzenia\Rozporządzenia\Komunikaty

  • Zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 10/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: uzupełniania konta ORCID własnymi publikacjami naukowymi w związku z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej.

Pobierz

  • Uchwała Senatu nr 25/2020 z dnia 25. czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zasad zmiany grupy zatrudnienia, przemianowań nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych oraz awansów zawodowych nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pobierz

  • Zarządzenie Rektora nr 30/2020 z dnia 23. marca 2020 r. w sprawie: obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Pobierz

  • Informacja z dn. 01.10.2019 w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Pobierz

  • Informacja Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w sprawie rejestrowania danych liczbowych w „Bazie Publikacji Pracowników AWF we Wrocławiu” dotyczących monografii, rozdziałów w monografii, redakcji naukowej monografii, artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych indeksowanych w WoS, wydanych w roku 2019. 

Pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Pobierz

  • Zarządzenie Rektora nr 6/2019 w sprawie wprowadzenia procedury opłat za publikację artykułów naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pobierz

  • Uchwała nr 31/2018 z dnia 20. grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad obniżania pensum dydaktycznego nauczycielom akademickim publikującym prace w czasopismach posiadających IF.

Pobierz

  • Zarządzenie nr 18/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego2018r. w sprawie zmiany treści zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowego dodatku specjalnego za efekty aktywności publikacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pobierz

Załącznik : Zasady przyznawania jednorazowego dodatku specjalnego za efekty aktywności publikacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Pobierz

  • Komunikat Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w sprawie stosowania wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach za lata 2016-2019 umieszczanych w Bazie Publikacji Pracowników AWF we Wrocławiu.

Pobierz