Szkolenia biblioteczne

Biblioteka prowadzi szkolenia z posługiwania się katalogami on-line biblioteki, korzystania z międzynarodowych baz danych, czasopism elektronicznych i innych zasobów internetowych. Organizuje również zajęcia z przysposobienia bibliotecznego oraz informacji naukowej.

Kontakt:
Ośrodek Informacji Naukowej (pokój 27)
tel. (71) 347 32 33
oin@awf.wroc.pl