Regulaminy

  • Regulamin Biblioteki (Uchwała Senatu nr 12/2020) (pobierz)
  • Załącznik do Regulaminu Biblioteki (pobierz)
  • Zarządzenie nr 66/2020 w sprawie określenia zasad i wysokości opłat pobieranych przez Bibliotekę Główna AWF we Wrocławiu (pobierz)
  • Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej (pobierz)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Głównej AWF Wrocław (pobierz)