Pracownicy

Dyrektormgr Ewa Zysek-Nockowska
e-mail: ewa.zysek-nockowska@awf.wroc.pl
tel. (71) 347 33 86
Sekcja Gromadzenia i Opracowania Druków
Zwartych i Ciągłych

e-mail: grom@awf.wroc.pl
kierownik: mgr Wioletta Saduś
e-mail: wioletta.sadus@awf.wroc.pl
tel. (71) 347 33 87

mgr Barbara Jeska, tel. (71) 347 33 87
mgr Anna Sawicka, tel. (71) 347 33 87
mgr Teresa Sobczak, tel. (71) 347 33 87
Sekcja Udostępniania Zbiorów

e-mail: bg@awf.wroc.pl
kierownik: mgr Grażyna Gołębiewska
e-mail: grazyna.golebiewska@awf.wroc.pl
tel. (71) 347 34 01

Małgorzata Grygiel, tel. (71) 347 33 14
mgr Paweł Hęćka, tel. (71) 347 34 01
mgr Ewa Jaroszek, tel. (71) 347 33 14
Danuta Jasek, tel. (71) 347 33 14
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

e-mail: wm@awf.wroc.pl
mgr Paweł Hęćka
e-mail: pawel.hecka@awf.wroc.pl
tel. (71) 347 34 01
Ośrodek Informacji Naukowej

e-mail: oin@awf.wroc.pl
kierownik: mgr Magdalena Waleńska
e-mail: magdalena.walenska@awf.wroc.pl
tel. (71) 347 32 33

mgr Agnieszka Marcinkiewicz, tel. (71) 347 32 33
mgr Olga Mituś, tel. (71) 347 32 33
mgr Agata Owczarek, tel. (71) 347 32 33
Sekcja Komputeryzacji Bibliotekimgr Tomasz Kruk
e-mail: tomasz.kruk@awf.wroc.pl