Księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki Głównej AWF we Wrocławiu liczy:

ponad 83000 książek,
ponad 12000 woluminów czasopism

Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje: kulturę fizyczną, wychowanie fizyczne i sport, turystykę i rekreację, rehabilitację ruchową, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne i społeczne w aspekcie kultury fizycznej (anatomię, antropologię, biochemię, biologię, biomechanikę, fizjologię, higienę i promocję zdrowia, medycynę, pedagogikę, psychologię, socjologię, filozofię).

Cały księgozbiór biblioteki objęty jest katalogiem komputerowym.

Przejdź do katalogu głównego »