Fałszywe czasopisma

Uwaga na fałszywe czasopisma i nieuczciwych wydawców!

Ośrodek Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przestrzega przed fałszywymi czasopismami. „Wydawcy” fałszywych czasopism bardzo często podszywają się pod istniejących wydawców np.:

  • poprzez podobnie brzmiący tytuł czasopisma,
  • skopiowany z prawdziwego tytułu numer ISSN, skład rady naukowej czy adres korespondencyjny,
  • podając fałszywy Impact Factor lub stosując inne nazwy wskaźnika jak: „Unofficial Impact Factor”, „Prognostic IF”, „Real IF”, „Journal IF”.

Zdarzały się równiże przypadki, że „oszuści” podawali się za czasopisma, które nie posiadały strony internetowej (taki los spotkał m.in. : Wulfenia, Bothalia, Archives des Science, Sylwan, Mitteilungen Klosterneuburg ).

Nieuczciwi wydawcy prowadzą agresywną promocję swoich tytułów. Nierzadko wysyłają do pracowników naukowych e-maile z ofertą szybkiej publikacji. Taka publikacja bardzo często nie jest poddawana procesowi recenzji a fałszywy wydawca żąda wysokich opłat za dopuszczenie jej do druku oraz za inne nieistniejące usługi.

Listę fałszywych czasopism można znaleźć pod adresem:

https://beallslist.weebly.com/

Aby uchronić się przed publikowaniem w fałszywym czasopiśmie należy:

  • dokładnie sprawdzić tytuł czasopisma oraz jego numer ISSN,
  • sprawdzić wartość wskaźnika Impact Factor w bazie Journal Citation Reports, znajdującej się na platformie Web of Science,
  • sprawdzić czy czasopismo rzeczywiście jest indeksowane w bazach, np. Web of Science czy Scopus.

Oferty od nieznanego czasopisma prosimy traktować z bardzo dużą ostrożnością.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wiarygodności i prawdziwej tożsamości czasopisma, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Biblioteka pok. 25, tel. 713473233, 713473386, oin@awf.wroc.pl) oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

List Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie „drapieżnych czasopism”.

Artukuły opisujące problem:

http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/grantu-z-ncn-u-nie-rozliczysz-publikacja-w-drapieznym-czasopismie

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/uwazajcie-na-falszywe-czasopisma-oszusci-nie-spia/

https://www.researchgate.net/publication/263086604_Hijacked_Journal_List_List_of_Hijacked_Journals_and_Fake_Publishers_First_Edition_June122014

http://www.nature.com/news/sham-journals-scam-authors-1.12681

http://www.sciencemag.org/news/2015/11/feature-how-hijack-journal

http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume19_2_6.pdf