ORCID – informacje

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Unikalny alfanumeryczny identyfikator autora publikacji naukowych składający się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części i zapisanych w formie HTTPS URL, na przykład https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 (przykładowy numer do celów szkoleniowych). Umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. ORCID to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.

Więcej informacji o ORCID

Informacja w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiazania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Pobierz plik