Kontakt

 

Biblioteka - informacje ogólne(71) 347 33 14
Dyrektor(71) 347 33 86
Faks(71) 347 30 53
Sekcja Udostępniania Zbiorów — Wypożyczalnia Miejscowa(71) 347 33 14
bg@awf.wroc.pl
Ośrodek Informacji Naukowej(71) 347 32 33
oin@awf.wroc.pl
Sekcja Gromadzenia i Opracowania Druków Zwartych i Ciągłych(71) 347 33 87
grom@awf.wroc.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna(71) 347 32 66
wm@awf.wroc.pl