Informacje o księgozbiorze

Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem Uczelni. Zakres tematyczny zbiorów (książki, czasopisma, zbiory specjalne) obejmuje : kulturę fizyczną, wychowanie fizyczne i sport, turystykę i rekreację, rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, kosmetologię, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne i społeczne w aspekcie kultury fizycznej (anatomię, antropologię, biochemię, biologię, biomechanikę, fizjologię, higienę i promocję zdrowia, medycynę, pedagogikę, psychologię, socjologię, filozofię, zarządzanie i marketing).

Cały księgozbiór biblioteki objęty jest katalogiem komputerowym.

Biblioteka posiada również bogaty zbiór e-książek IBUK Libra → http://libra.ibuk.pl