Academica

 

       https://academica.edu.pl/

 

Academica – polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych administrowany przez Bibliotekę Narodową. Celem projektu jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń wypożyczeniami cyfrowymi z zasobów Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.

Academica udostępnia publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich.
Pozwala dokonać samodzielnej rezerwacji interesujących książek na dogodny termin i korzystać z nich na przeznaczonym do tego celu komputerze dostępnym w naszej Bibliotece w czytelni.

System ACADEMICA jest całkowicie darmowy i nie przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat.

 

Regulamin Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

Regulami użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica