Wypożyczalnia

pokój 13

Godziny otwarcia*:
poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.00
wtorek, czwartek 8.00 – 17.00
sobota 9.00 – 14.00

W Wypożyczalni udostępnianie są zbiory Biblioteki Głównej AWF z magazynów zamkniętych, które
przeznaczone są do korzystania na zewnątrz.

 1. Studenci AWF mogą wypożyczać zbiory na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, która
  jest jednocześnie kartą biblioteczną aktywowaną w Wypożyczalni.
  Pozostali czytelnicy uprawnieni do korzystania z Biblioteki (zgodnie z regulaminem)
  zobowiązani są do wyrobienia i wykupienia karty bibliotecznej w cenie 4 zł.
 2. Warunkiem wypożyczenia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktywnego konta w
  komputerowym systemie bibliotecznym.
  Wyszukiwanie i zamawianie książek odbywa się poprzez katalog komputerowy.
 3. Liczba książek i okresy wypożyczeń są określone regulaminem Biblioteki AWF.
 4. Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 7 dni.
 5. Zbiory mogą być odebrane wyłącznie osobiście przez właściciela konta bibliotecznego lub
  osobę upoważnioną przy zapisie.
 6. Terminy zwrotu wypożyczonych materiałów można prolongować na kolejny okres przed
  upływem terminu zwrotu książek w Wypożyczalni lub poprzez swoje konto w systemie.
  Prolongata możliwa jest jeżeli:
  – tytuł nie został zamówiony przez innego czytelnika,
  – to pierwsza prolongata,
  – termin zwrotu nie został przekroczony,
  – nie powstały żadne zobowiązania wobec Biblioteki.
 7. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów powoduje naliczanie opłat za
  nieterminowy zwrot. Do czasu uregulowania należności użytkownik ma zablokowane konto
  i nie ma możliwości wypożyczania zbiorów.
 8. W Wypożyczalni wydawane są kody dostępu do serwisu IBUK LIBRA.

OPŁATY W BIBLIOTECE

Uprzejmie informujemy, że użytkownicy Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu swoje zobowiązania finansowe wobec Biblioteki regulują na miejscu w formie bezgotówkowej ( karty płatnicze, płatności mobilne) lub dokonując wpłaty w kasie Akademii Wychowania Fizycznego (Hala Wielofunkcyjna) i wówczas potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Wypożyczalni.

Zwrot książek oddanych po terminie jest możliwy jedynie przy równoczesnym uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Biblioteki (opłata musi być wniesiona w dniu zwrotu książek).

Konto biblioteczne zostaje po uregulowaniu zobowiązań natychmiast odblokowane.

* Komunikaty dotyczące czasowych zmian w funkcjonowaniu Biblioteki podawane są
w aktualnościach na stronie głównej Biblioteki, jak również w mediach społecznościowych – na
Instagramie i Facebooku.