Czytelnia

W Czytelni zgromadzony jest księgozbiór podręczny, który obejmuje wydawnictwa dotyczące dyscyplin wiedzy reprezentowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy.


Czytelnicy mają wolny dostęp do książek i czasopism bieżących.
W Czytelni zastosowano układ działowy (oznaczony rzymskimi cyframi i dodatkowo kolorowymi paskami). W obrębie działów książki szeregowane są według sygnatur.
Na życzenie użytkownika udostępniane są w czytelni także materiały przechowywane w magazynach zamkniętych. Czasopisma zgromadzone w czytelni oraz zamawiane z magazynu podaje dyżurny bibliotekarz.


W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do baz danych, czasopism elektronicznych, zbiorów cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA, jak również stanowisko dostosowane do korzystania dla osób niedowidzących wyposażone w powiększalnik do czytanych tekstów.


Czytelnia dysponuje 67 miejscami. Istnieje możliwość podłączenia własnego komputera przenośnego.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

  1. Warunkiem korzystania z czytelni jest okazanie dyżurującemu bibliotekarzowi ważnej legitymacji studenckiej z aktywnym kontem bibliotecznym (studenci AWF) lub karty bibliotecznej z kodem kreskowym (pozostali użytkownicy).
  2. Czytelnicy są zobowiązani do pozostawienia w szatni samoobsługowej wierzchniej odzieży, teczek, plecaków, torebek, toreb oraz sprzętu sportowego.
  3. Ze zbiorów udostępnianych w Czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu. Z wybranymi materiałami czytelnik podchodzi do dyżurującego bibliotekarza w celu zarejestrowania ich na swoje konto. Po zakończeniu pracy materiały należy oddać dyżurującemu bibliotekarzowi w celu ich wyrejestrowania z konta.
    Czytelnik nie odkłada samodzielnie materiałów na półkę.
  4. Dozwolone jest fotografowanie zbiorów aparatem fotograficznym, skanowanie lub wykonanie kserokopii, po uprzednim poinformowaniu dyżurującego bibliotekarza. Zabronione jest kopiowanie, fotografowanie i skanowanie prac doktorskich.
  5. W Czytelni można także korzystać z materiałów własnych. Należy zgłosić ten fakt dyżurującemu bibliotekarzowi.

Wykaz czasopism, których nie zamawia się przez katalog komputerowy.