Bazy danych

Agro

Wejście www: agro.icm.edu.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych.

Arianta

Wejście www:  arianta.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Informacje o polskich czasopismach naukowych i branżowych. Baza podaje również punktację MNiSW, Impact Factor, kategorię ERIH.

Bazekon

Wejście www:  bazekon.icm.edu.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

BazEkon jest bieżącą bazą zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

Baztech

Wejście www:  baztech.icm.edu.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza danych  artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.

CEJSH-The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Wejście www:  http://cejsh.icm.edu.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza danych publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Wejście www:  doaj.org/

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza danych zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe.  
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Wejście www:  http://www.dbc.wroc.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza udostępnia zbiory cyfrowe 23 instytucji i bibliotek z Dolnego Śląska.

EBSCO

Wejście www:  http://search.ebscohost.com

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu lub dostęp domowy po zalogowaniu:

Login : awfwroczdalny
Hasło: awfwroc2020!

Warunki korzystania: licencja EBSCO (https://www.ebsco.com/terms-of-use)

Opis:

Platforma umożliwia dostęp do baz z różnych dziedzin:

Academic Search Ultimate - zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, raportów, książek i nagrań wideo z astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, matematyki farmakologii, zoologii i wielu innych.

Business Source Ultimatezawiera recenzowane naukowo, pełnotekstowe czasopism oraz inne zasoby zawierające informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie.

Regional Business News  zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

SPORTDiscus with Full Textzawiera pełne teksty z czasopism z dziedziny sportu i medycyny sportowej.

European Views of the Americas: 1493 to 1750bibliograficzna baza danych dokumentów drukowanych dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

GreenFILEzawiera informacje z badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych.

Health Source - Consumer Editionzawiera informacje z zakresu zdrowia publicznego, medycyny, w tym medycyny sportowej, nauki o żywności i żywieniu, opieki nad dziećmi.

Health Source: Nursing/Academic Editionto pełnotekstowa baza czasopism naukowych z medycyny.

Hospitality & Tourism Completezawiera wyniki badań naukowych i wiadomości branżowe dotyczące wszystkich obszarów hotelarstwa i turystyki.

ERIC baza z zakresu edukacji i wychowania.

Library, Information Science & Technology Abstractsbaza z zakresu bibliotekarstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, zarządzania informacjami itd. Zakres chronologiczny: od 1965 r.

Agricolabaza z zakresu rolnictwa.

MasterFILE Premierwielodziedzinowa baza danych. Zakres chronologiczny: od 1975 r.

MEDLINEzawiera informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

Newspaper Sourcezawiera artykuły z amerykańskich i światowych gazet oraz transkrypcje programów telewizyjnych i radiowych.

Teacher Reference Center baza z zakresu edukacji i wychowania.

AHFS Consumer Medication Informationbaza informacji o lekach.

eBook Collection (EBSCOhost)wyszukuj i wyświetlaj pełny tekst książek elektronicznych.

MasterFILE Reference eBook Collectionbaza z zakresu biografi, histori, kariery, gotowania, literatury, genealogi, zdrowia, rodzicielstwa, finansów osobistych, polityki, architektury, nauki, bieżących wydarzeń, zdrowie społeczno-emocjonalnego, sportu i podróży.

OpenDissertations bazą do wyszukiwania rozpraw doktorskich i prac dyplomowych.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Wejście www:  fbc.pionier.net.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Serwis internetowy, który gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Incities

Wejście www:  webofscience.com

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Opis:

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI umieszczonych na platformie Web of Science oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

PBN Polska Bibliografia Naukowa

Wejście www:  http://pbn.nauka.gov.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Zawiera punktację ministerialną czasopism oraz podstawowe informacje przydatne do ewaluacji czasopism i dorobku naukowego.

Polska Bibliografia Lekarska

Wejście www:  Zakres chronologiczny: 1979-1990

Zakres chronologiczny: od 1991 r.

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Opis:

Baza tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

PSJD-Polish Scientific Journals Database

Wejście www:  http://psjd.icm.edu.pl

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza PSJD rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

PubMed

Wejście www:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Dostęp: otwarty

Opis:

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu medycyny i nauk biologicznych. Zapewnia dostęp do artykułów znajdujących się w bazie Medline. Zamieszcza łącza do strony wydawcy czasopisma w którym ukazał się artykuł. Posiada dostęp do PubMed Central, gdzie możliwy jest dostęp do całości artykułu.

Science Direct

Wejście www:  http://www.sciencedirect.com

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Warunki korzystania: umowa Elsevier (http://vls.icm.edu.pl/zasady/2016/Elsevier/wyciag_elsevier2016.pdf)

Opis:

Baza recenzowanych artykułów oraz książek naukowych, wydawanych przez wydawnictwo Elsevier.
Licencja krajowa obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection oraz dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology)
SCOPUS

Wejście www:  http://scopus.com

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Warunki korzystania: licencja (http://vls.icm.edu.pl/zasady/2016/Elsevier/wyciag_elsevier2016.pdf)

Opis:

Naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera informacje o artykułach w czasopismach naukowych, książkach, materiałach konferencyjnych oraz patentach. Tematyka prac indeksowanych w bazie obejmuje nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne, społeczne, humanistyczne i sztukę.
SciVal

Wejście www:  https://www.scival.com/

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Warunki korzystania: umowa licencyjna (whttp://vls.icm.edu.pl/zasady/2016/Elsevier/wyciag_elsevier2016.pdf)

Opis:

SciVal jest narzędziem służącym do szeroko pojmowanych analiz dorobku naukowego. Narzędzie jest rozszerzeniem bazy Scopus. Umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji porównań autorów, instytucji oraz krajów. Oferuje łatwy dostęp do profili ponad 8.000 instytucji z ponad 220 krajów. Obecnie znajdują się tam również profile ponad 130 polskich instytucji i ta lista jest ciągle rozbudowywana. Dzięki temu narzędziu każda instytucja może – tworząc profile swoich wydziałów – dokonać porównań czy ewaluacji dorobku.

SpringerLink

Wejście www:  https://link.springer.com/

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Warunki korzystania: umowa licencyjna ( http://vls.icm.edu.pl/zasady/2016/Springer/wyciag_springer_2016-2018.pdf)

Opis:

Baza recenzowanych artykułów oraz książek naukowych, wydawanych przez wydawnictwo Springer.
W licencji Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.
Web of Science

Wejście www:  webofscience.com

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Opis:

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (Books CI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe (zakres od 2010 roku, o ile nie podano inaczej): Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.

Wiley Online Library

Wejście www:  http://onlinelibrary.wiley.com

Dostęp: sieć AWF we Wrocławiu

Opis:

Elektroniczna biblioteka czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1400 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.