Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z dyscyplinami – projekt

(Pobierz plik)

Pracownicy oraz studenci AWF we Wrocławiu mają możliwość korzystania z platformy EBSCO poza siecią uczelnianą. Aby uzyskać dostęp do platformy należy zgłosić się do Ośrodka Informacji Naukowej (pok. 27)
z ważną legitymacją studencką lub pracowniczą.

Nowy wzór oświadczenia o miejscu realizacji działalności naukowej (afiliacji).
Pobierz plik