Archiwum wykazów MNiSW

  • Wykaz czasopism z nauk o kulturze fizycznej z dn. 31 lipca 2019 (Pobierz)
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
  1. Treść Komunikatu (Pobierz)
  2. Załącznik do Komunikatu (Pobierz)
  3. Wykaz czasopism wg dyscyplin (Pobierz)
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. (Pobierz)
  • Wykazy archiwalne MNiSW (Link)