ORCID – PBN

Zgodnie z wytycznymi MNiSW, najpóźniej do dnia 1 października 2019 r., każdy naukowiec powinien założyć profil w międzynarodowym systemie ORCID.

Obowiązkiem autorów jest również utworzenie konta w PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej).

Po zalogowaniu na konto PBN należy powiązać je ze swoimi profilami ORCID oraz  POL-on. Do POL-onu naukowca zgłasza uczelniany administrator systemu POL-on. Naukowiec dokonuje tylko uwierzytelnienia profilu za pomocą swojego numeru PESEL.

Tylko prawidłowe powiązanie kont ORCID,PBN i POL-on autorów publikacji umożliwi właściwe sprawozdawanie osiągnięć w przyszłej ewaluacji.

Poradnik PBN 2.0 Jak utworzyć profil Autora oraz połączyć go z ORCID i POL-on?

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 23. marca 2020 r. W sprawie : obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.  

Instrukcję postępowania :

  1. załóż konto lub zaloguj się w PBN,
  2. kliknij w ikonę znajdującą się obok personaliów użytkownika, w prawym górnym rogu ekranu, a później w zakładkę „Twoje konto”,
  3. wybierz „stwórz lub podłącz swój ORCID ID”,
  4. załóż konto lub zaloguj się w ORCID,
  5. tu następuje powiązanie kont – w sekcji „Profile autora” (w oknie „POL-on”) wpisz swój numer PESEL, a następnie wybierz „podłącz identyfikator POL-on”.