Slot i zasady punktacji dorobku naukowego

Ze względu na publikacje wieloautorskie i limity zgłaszanych osiągnięć oraz podział punktów w ewaluacji uwzględnia się tak naprawdę nie tyle publikacjeile jednostkowe udziały każdego autora w poszczególnych publikacjach – czyli właśnie tzw. sloty.

Dla publikacji jednoautorskiej udział ten wynosi 1. Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział zależy od:

  • wartości całkowitej danej publikacji,
  • liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny,
  • liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego