Ewaluacja

  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Pobierz)
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Pobierz)
  • Ewaluacja działalności naukowej – przewodnik (Pobierz)
  • slajdy Ewaluacja działalności naukowej (Pobierz)
  • Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Pobierz)