Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020r.

Informujemy, że w Bazie Publikacji Pracowników AWF została zmieniona punktacja zgodnie z nowym Rozporządzeniem MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, wedle którego całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. (paragraf 34, pkt 2) wynosi 1 pkt (dotychczas – 5 pkt.).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Pobierz)