Dostęp do zasobów ScienceDirect i Scopus (Elsevier) spoza sieci akademickiej

Informujemy, że z dniem 17.04.2020r., w obecnej sytuacji związanej z pandemią, Elsevier umożliwia użytkownikom licencji krajowej zdalny dostęp do zasobów ScienceDirect i Scopus spoza sieci akademickiej poprzez indywidualne konta użytkowników – bezwzględnie wymagane jest posiadanie adresu mailowego w domenie uczelni.Użytkownik powinien założyć indywidualne konto poprzez opcję “Register” na serwerze sciencedirect.com lub scopus.com (konto jest wspólne dla obu serwerów), a następnie aktywować zdalny dostęp do zasobów. Powyższe operacje można wykonać poza siecią akademicką, ale aktywacja wymaga wykorzystania adresu email należącego do domeny adresowej instytucji (czyli w naszym przypadku z końcówką @awf.wroc.pl).