Katalogi on-line | Kontakt | Mapa dojazdu | Godziny otwarcia

Polskie bazy danych

Bibliografia zawartości czasopism AWF we Wrocławiu — tematyka: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, medycyna, biomechanika, fizjologia, rehabilitacja, fizjoterapia, higiena, promocja zdrowia, psychologia, pedagogika, socjologia, nauki ekonomiczne. Zakres chronologiczny: od 1991 r. [instrukcja wyszukiwania w bazie »]

Bibliografie publikacji pracowników AWF we Wrocławiu — tematyka: opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych, rozdziałów z wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism, streszczeń, materiałów z konferencji, których autorami są pracownicy naukowi AWF we Wrocławiu.
Zakres chronologiczny: baza z lat 1946-2001, baza od 2002 r. [instrukcja wyszukiwania w bazie »]

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw AWF w Krakowie — tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja. Zakres chronologiczny: od 1985 r. [instrukcja wyszukiwania w bazie »]

Bibliografia zawartości czasopism "Sport" AWF w Poznaniu — tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja. Zakres chronologiczny: od 1990 r.

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw AWF w Warszawie — tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, trening, nauczanie. Zakres chronologiczny: od 1985 r. [instrukcja wyszukiwania w bazie »]

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w bibliotece ZWWF w Białej Podlaskiej — tematyka: kultura fizyczna, sport, turystyka, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne. Zakres chronologiczny: od 1990 r. [instrukcja wyszukiwania w bazie »]

Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu — zakres chronologiczny: od 1981 r.

Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie — zakres chronologiczny: 1928-1950 r. (prace pracowników Studium WF UJ), 1951-1971 r. (prace pracowników WSWF), od 1972 r. (prace pracowników AWF).

Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku
zakres chronologiczny: baza z lat 1970-1999, baza od 2000 r.

Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu — zakres chronologiczny: od 1962 r.

Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie — zakres chronologiczny: 1928-1950 r. (Studium WF UJ), 1951-1971 r. (WSWF), od 1972 r. (AWF).

Katalog prac magisterskich i licencjackich AWF w Warszawie — zakres chronologiczny: z lat 1970-1975 oraz od 1990 r. (prace magisterskie), od 1994 r. (prace licencjackie).

Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych AWF w Warszawie — zakres chronologiczny: od 1980 r.

Bibliografia artykułów z czasopism polskich Biblioteki Narodowej — baza rejestruje materiały z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, które wpływały lub nadal wpływają do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy.

Baza Geografii Polskiej — baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu nauk geograficznych, w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS. Zakres chronologiczny: od 1985 r.

Polska Bibliografia Lekarska — tworzona przez Główną Bibliotekę Lekarską. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Dostęp do bibliografii jedynie z komputerów uczelnianych. Wszelkie informacje w OIN.
Zakres chronologiczny: 1901-1939 (Internetowy Katalog Kartkowy) [instrukcja wyszukiwania w bazie »]
Zakres chronologiczny: 1979-1990
Zakres chronologiczny: od 1991 r.

Bibliografia zawartości czasopism "Edukacja" — baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy. Baza jest tworzona przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu i biblioteki: w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Strzelinie i Świdnicy. Zakres chronologiczny: od 1990 r.

Regionalna bibliografia zawartości czasopism "Edukacja" — Dolny Śląsk — baza zawiera informacje z zakresu szeroko rozumianej dolnośląskiej edukacji. W większości są to adnotowane opisy bibliograficzne artykułów z czasopism lokalnych i ogólnopolskich. Obejmuje materiał źródłowy od 1990 r. (czasopisma ogólnopolskie) i materiał od 2003 r. (czasopisma lokalne). Baza jest tworzona przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu i biblioteki sieci.

BAZA "PEDAGOG" — baza danych opracowywana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zakres chronologiczny: od 1990 r.

 
 
 ©2009-2010  BG AWF Wrocław | Poczta | Serwis wewnętrzny | AWF Wrocław | Informacje techniczne | Administrator stronyRSS Valid CSS 2.1Valid XHTML 1.0 stat4u