Katalogi on-line | Kontakt | Mapa dojazdu | Godziny otwarcia

Zagraniczne bazy danych

Na zielono podświetlane są odnośniki do baz ogólnodostępnych (bezpłatnych), na czerwono — do baz z ograniczonym dostępem.

Bazy ogólnodostępne

Directory of Open Access Journals — baza czasopism naukowych z bezpłatnym dostępem

Free Medical Journals — baza bezpłatnych medycznych czasopism elektronicznych

Anthropological Index Online — bibliograficzna baza biblioteki antropologicznej British Museum w Londynie

Electronic Journal Library German Sport University Cologne (Zentralbibliothek der Sportwissenschaften Köln) [zasady korzystania »]

PubMed — serwis National Library Medicine of USA i National Institutes of Health USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, pielęgniarstwa, systemu opieki zdrowotnej, stomatologii, weterynarii. Pokrywa się z zasobami bazy MEDLINE

EBSCO Influenza — portal EBSCO Influenza poświęcony pandemii grypy H1N1, udostępniający najistotniejsze informacje dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, zebrane w ponad 50 tematów. Informacje publikowane są również w języku polskim

Bazy Elsevier, Springer, Web of Knowledge, Nature, Science

Dostęp możliwy z komputerów uczelnianych. Informacje o zawartości baz i zasadach korzystania z nich można znaleźć w Wirtualnej Bibliotece Nauki.

Science Direct — udostępniana przez Elsevier (lista dostępnych czasopism »)

SpringerLink — udostępniana przez Springer

Web of Knowledge — udostępniana przez Thomson Reuters

Nature — udostępniana przez Nature Publishing Group

Science — udostępniana przez American Association for the Advancement of Science

Bazy EBSCO

Dostęp możliwy z komputerów Ośrodka Informacji Naukowej (pok. 35). Pracownicy oraz doktoranci mogą uzyskać dostęp z komputerów domowych. Wszelkie informacje w OIN.

Wejście do bazy: należy kliknąć nazwę bazy z listy poniżej, na nowootwartej stronie wybrać EBSCOhost Web, a następnie bazę, którą chcemy przeszukiwać.

Hospitality & Tourism Complete — zawiera wyniki badań naukowych i wiadomości branżowe dotyczące wszystkich obszarów hotelarstwa i turystyki. Pełne teksty są dostępne dla ponad 440 publikacji, obejmujących czasopisma, raporty dotyczące przedsiębiorstw i krajów oraz książki. Zakres chronologiczny: od 1965 r.

Sport Discus with Full Text — źródło pełnotekstowych czasopism z dziedziny sportu i medycyny sportowej. Zakres chronologiczny: od 1985 roku.

Academic Search Complete — baza wielodyscyplinarna. Oprócz pełnych tekstów zawiera indeksy i abstrakty czasopism, monografii, raportów, materiałów konferencyjnych, itd. Zakres chronologiczny: od 1887 r.

Agricola — baza zawiera rekordy bibliograficzne z U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Zawartość sięga roku 1970 i obejmuje artykuły z czasopism, monografie, rozprawy, patenty, oprogramowania, materiały audiowizualne oraz raporty techniczne związane z rolnictwem.

Business Source Complete — baza z zakresu biznesu. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism z archiwami. Zakres chronologiczny: od 1986 r.

Eric — baza z zakresu edukacji i wychowania.

GreenFILE — baza obejmuje publikacje naukowe, rządowe i popularnonaukowe na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu itd.

Health Source — baza zawiera dokumenty z dziedziny zdrowia publicznego, w tym nauk medycznych, nauk o żywności i żywieniu, opieki nad dziećmi oraz medycyny sportowej.

Library, Information Science & Technology Abstracts — zakres tematyczny bazy obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrykę, pozyskiwanie informacji online, zarządzanie informacją i inne. Zakres chronologiczny: od 1965 r.

MasterFILE Premier — multidyscyplinarna baza zawierająca głównie informacje dotyczące biznesu, zdrowia, edukacji. Zakres chronologiczny: od 1987 r.

Medline — baza z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Patrz baza PubMed.

Newspaper Source — baza udostępnia pełny tekst "od okładki do okładki" dla 35 gazet krajowych i międzynarodowych oraz wybrane pełne teksty dla 375 gazet regionalnych z USA. Ponadto zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych (głównie amerykańskich).

Regional Business News — baza udostępnia szeroki zakres regionalnych publikacji pełnotekstowych z dziedziny biznesu. Obejmuje czasopisma, gazety i serwisy informacyjne o tematyce biznesowej z wszystkich obszarów miejskich i wiejskich Stanów Zjednoczonych. Baza aktualizowana codziennie.

Research Starters — bazy-przewodniki z zakresu studiów i badań, zaprojektowane specjalnie dla uczniów szkół średnich i studentów. Składają się ze zwięzłych artykułów tematycznych napisanych przez naukowców, badaczy i innych ekspertów w danej dziedzinie.

 
 
 ©2009-2010  BG AWF Wrocław | Poczta | Serwis wewnętrzny | AWF Wrocław | Informacje techniczne | Administrator stronyRSS Valid CSS 2.1Valid XHTML 1.0 stat4u