Katalogi on-line | Kontakt | Mapa dojazdu | Godziny otwarcia |                          rozmiar liter: normalnyrozmiar liter: powiększonyrozmiar liter: największy

Uwaga na fałszywe czasopisma i nieuczciwych wydawców!


Ośrodek Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przestrzega przed fałszywymi czasopismami. "Wydawcy" fałszywych czasopism bardzo często podszywają się pod istniejących wydawców np.:

  • - poprzez podobnie brzmiący tytuł czasopisma,

  • - skopiowany z prawdziwego tytułu numer ISSN, skład rady naukowej czy adres korespondencyjny,

  • - podając fałszywy Impact Factor lub stosując inne nazwy wskaźnika jak: "Unofficial Impact Factor", "Prognostic IF", "Real IF", "Journal IF".

Zdarzały się równiże przypadki, że "oszuści" podawali się za czasopisma, które nie posiadały strony internetowej (taki los spotkał m.in. : Wulfenia, Bothalia, Archives des Science, Sylwan, Mitteilungen Klosterneuburg ).

Nieuczciwi wydawcy prowadzą agresywną promocję swoich tytułów. Nierzadko wysyłają do pracowników naukowych e-maile z ofertą szybkiej publikacji. Taka publikacja bardzo często nie jest poddawana procesowi recenzji a fałszywy wydawca żąda wysokich opłat za dopuszczenie jej do druku oraz za inne nieistniejące usługi.

Listę fałszywych czasopism można znaleźć pod adresem:

https://beallslist.weebly.com/

Aby uchronić się przed publikowaniem w fałszywym czasopiśmie należy:

  • - dokładnie sprawdzić tytuł czasopisma oraz jego numer ISSN,

  • - sprawdzić wartość wskaźnika Impact Factor w bazie Journal Citation Reports, znajdującej się na platformie Web of Science,

  • - sprawdzić czy czasopismo rzeczywiście jest indeksowane w bazach, np. Web of Science czy Scopus.

Oferty od nieznanego czasopisma prosimy traktować z bardzo dużą ostrożnością.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wiarygodności i prawdziwej tożsamości czasopisma, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Biblioteka pok. 25, tel. 713473233, 713473386, oin@awf.wroc.pl) oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


Artukuły opisujące problem:

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/uwazajcie-na-falszywe-czasopisma-oszusci-nie-spia/

https://www.researchgate.net/publication/263086604_Hijacked_Journal_List_List_of_Hijacked_Journals_and_Fake_Publishers_First_Edition_June122014

http://www.nature.com/news/sham-journals-scam-authors-1.12681

http://www.sciencemag.org/news/2015/11/feature-how-hijack-journal

http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume19_2_6.pdf


Zasady oceny dorobku naukowego

Na podstawie Uchwały Senatu nr 59/2008 autorzy monografii i podręczników (lub rozdziałów w monografiach i podręcznikach) są zobowiązani do dostarczenia Ośrodkowi Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF udokumentowanych (potwierdzonych przez wydawnictwo naukowe) informacji dotyczącej liczby arkuszy wydawniczych obejmujących ww. pozycje i ich recenzji. Niedostarczenie tej informacji spowoduje niezaliczenie punktów (wzór zaświadczenia w formacie Microsoft Word oraz Adobe PDF)

Jeżeli praca nie ma afiliacji naszej uczelni prosimy o dostarczenie do Ośrodka Informacji Naukowej (pok. 35) zaświadczenia potwierdzającego afiliację (wzór zaświadczenia)

Od 2009 r.


Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 32 z 8 października 2009 r.

Lata 2003-2008


Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 59 z 27 listopada 2008 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 59 z 27 listopada 2008 r.

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 76 z 21 grudnia 2006 r.

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 33 z 24 maja 2007 r.

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 43 z 25 listopada 2004 r.

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 11 z 23 stycznia 2003 r.
 
 
 ©2009-2010  BG AWF Wrocław | Poczta | Serwis wewnętrzny | AWF Wrocław | Informacje techniczne | Administrator strony Valid CSS 2.1Valid XHTML 1.0 stat4u